Quảng Nam – Quảng Trị – Quảng Bình

1,690,000  1,550,000