Quảng Nam – Măng Đen – Kon Tum

2,390,000  2,200,000