Quảng Nam – Cần Thơ – Sóc Trăng – Côn Đảo

4,350,000  4,150,000