Quảng Nam – Đảo Lớn – Đảo Bé Lý Sơn

1,590,000  1,490,000