Quảng Nam – Măng Đen – Kon Tum

2,590,000  2,390,000