Quảng Nam – Đà Lạt – Đắc Lăk

3,950,000  3,850,000